przemysłowe
wyposażenie bezpieczeństwa obrabiarek
   

PODESTY STANOWISKOWE ROBOCZE


Podesty maszynowe typu "L" niestandardowe


Podwyższanie podestów maszynowych typu "L"

Istnieje możliwość zamówienia podwyższonych podestów na wysokość w zakresie od H=8cm do H=15cm (skok co 1 cm) - szczegóły wymiarów przedstawiono poniżej.
Płyty wyższe od standardowych mają oznaczenia L75/H, L95/H, L120/H, L140/H, L160/H, gdzie "H" oznacza wysokość podestu w centymetrach. Maksymalna wysokość tego typu podestów roboczych do obrabiarek wynosi: Hmax = 15 cm

Wymiary podestów maszynowych typu "L"

(warianty wysokościowe)
Rodzaj H Podest o wymiarach [AxB] cm
[cm] 75x75 95x75 120x75 140x75 160x75
Standard6L75/6L95/6L120/6L140/6L160/6
 
Elementy
nie8L75/8L95/8L120/8L140/8L160/8
standard9L75/9L95/9L120/9L140/9L160/9
10L75/10L95/10L120/10L140/10L160/10
11L75/11L95/11L120/11L140/11L160/11
12L75/12L95/12L120/12L140/12L160/12
13L75/13L95/13L120/13L140/13L160/13
14L75/14L95/14L120/14L140/14L160/14
15L75/15 L95/15 L120/15 L140/15 L160/15

Elementy najazdowe do podestów typu "L"

Oprócz podestów niestandardowych opisanych powyżej, istnieje również możliwość zamówienia elementów najazdowych o wysokości H=6÷12cm.
 Oznaczenia  BxAxH: [cm]  H [cm] 
Ln/6 75x32x6 0÷6
Ln/8 75x45x8 0÷8
Ln/9 75x49x9 0÷9
Ln/10 75x56x10 0÷10
Ln/11 75x62x11 0÷11
Ln/12 75x65x12 0÷12
Poniżej przykładowe płyty najazdowe Ln/6 i Ln/9
podesty stanowiskowe przemyslowe
Wyjaśnienia i uwagi uzupełniające:
  • Elementy najazdowe produkowane są tylko na zamówienie.
  • Szerokość "B" podestów jest stała i wynosi 75cm
  • Spadek elementów najazdowych nie przekracza 10o, co jest zgodne z zaleceniami normy
  • Dla podestów o H>12cm płyty najazdowe nie są produkowane

Podesty warsztatowe robocze nietypowe typ "L"

Konstrukcja podestów maszynowych typu "L" stwarza większe możliwości niż konstrukcja podestów typu "P" wykonania podestów nietypowych wg indywidualnych wymiarów. W pewnych sytuacjach możliwe więc będzie wykonanie podestów o nietypowych wymiarach. Może się to jednak odbywać tylko w granicach dostosowawczych, jakie dopuszcza konstrukcja typu podestu. Niezbędne jest tu także dostosowanie podestów do wymagań, jakie narzuca norma PN-EN/ISO 14122-2. Zawsze jednak ich wysokość "H" nie może przekroczyć 15 cm.

Konfiguracja podestów złożonych na stanowiskach roboczych

W przypadku podestów roboczych złożonych, platforma podestu dla konkretnego stanowiska roboczego budowana jest z płyt typu "L", to jest z płyt podestowych L75/H, L95/H, L120/H, L140/H, L160/H oraz najazdów Ln/H przedstawionych powyżej. Poniżej przedstawiono przykładowe układy podestów podłogowych roboczych złożonych, stosowanych na stanowiskach roboczych obrabiarek oraz przykładowe zastosowanie płyt podestowych najazdowych Ln/9 z płytami L75/9, L95/9, L120/9 i L140/9.


podesty stanowiskowe robocze do tokarek
podesty stanowiskowe drewniane do maszyn

Przykładowy podest nietypowy ze stopniem

podest roboczy do obrabiarek
Wszelkie pytania dotyczące prezentowanych tu podestów maszynowych prosimy kierować na adres:sklep@europon.pl.
Zapraszamy również do sklepu przemysłowego, gdzie można zapoznać się z pełną ofertą obejmującą elementy wyposażenia stanowiskowego w przemyśle i warsztatach usługowych takich jak lampy maszynowe, osłony obrabiarkowe, maty antypoślizgowe podłogowe, bariery zabezpieczające, odbojnice i odboje stalowe i tworzywowe energochłonne oraz ruszty stanowiskowe robocze drewniane i metalowe.
Podesty maszynowe dla przemysłu
mapa witryny