podesty robocze drewaniane
podesty do maszyn przemysłowych
   

PODESTY PRZEMYSŁOWE do OBRABIAREK

Podesty maszynowe do stanowisk roboczych – informacje uzupełniająceDYREKTYWA "narzędziowa" 2009/104/WE

w sprawie bezpieczeństwa maszyn, wprowadzona na terenie Polski Rozporządzeniem MG z dnia 30.10.2002r.


Dotyczy maszyn wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed 1 maja 2004 r. Analogicznie, "maszyna nowa" to każda maszyna, która po raz pierwszy została wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku na terenie EOG po dniu 1 maja 2004 r. Maszyny stare muszą spełniać co najmniej wymagania minimalne dyrektywy 2009/104/WE, natomiast maszyny nowe - wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.


Zgodnie z Dyrektywą pracodawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom pracującym przy maszynach, musi zwrócić uwagę na poniższe, związane z tym sprawy:
 • Układ sterowania
 • Stosowanie maszyn zgodnie z przeznaczeniem
 • Ochrona przed zagrożeniami będącymi następstwem oderwania lub rozpadnięcia się części maszyn
 • Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy lub konserwacji maszyn
 • Odłączanie od zasilania
 • Ochrona przed elementami ruchomymi
 • Ochrona przed zagrożeniami prądem elektrycznym
 • Bezpieczeństwo przy konserwacji maszyn
 • Uruchamianie maszyn
 • Bezpieczny dostęp do różnych miejsc maszyny w związku z jej użytkowaniem
 • Elementy sterownicze maszyn
 • Urządzenia ostrzegawcze - znaki i sygnały bezpieczeństwa
 • Ochrona przed zagrożeniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami i emisją gazu, oparów, płynu lub pyłu
 • Ostrzeżenie przed uruchomieniem maszyny
 • Ochrona przed pożarem i wybuchem
 • Zatrzymanie awaryjne
 • Stateczność
 • Zabezpieczenie przed oparzeniami i odmrożeniami
 • maszyny nieukończone.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy "starych" maszyn pracodawca ma obowiązek spełnić wymagania dyrektywy 2009/104/WE, popularnie zwanej "dyrektywą narzędziową"

Co trzeba zrobić, żeby "starą maszynę" dostosować do minimalnych wymagań ?
Pracodawca posiadając maszyny niedostosowane do minimalnych wymagań powinien postępować zgodnie z poniższym schematem:
 • stworzyć listę kontrolną zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/104/WE
 • zwrócić się do osób kompetentnych w zakresie budowy maszyn
 • dokonać kontroli maszyny pod względem wymagań minimalnych
 • zaplanować działania dostosowawcze do minimalnych wymagań
 • wdrożyć zaplanowane działania korygująco-dostosowawcze
 • sporządzić dokumentację maszyny w celu potwierdzenia zgodności z minimalnymi wymaganiami DyrektywyPodesty maszynowe dla przemysłu
mapa witryny