podesty maszynowe - producent
podesty podłogowe maszynowe
   

PODESTY do STANOWISK ROBOCZYCH

Podesty maszynowe do stanowisk roboczych – informacje uzupełniającePodesty robocze - najczęściej zadawane pytania


(1) Jaką maksymalną wysokość mogą mieć podesty ?

  • Podesty drewniane typu "L":
  • - Hmin = 6 cm, Hmax = 15 cm
  • Podesty drewniane typu "P":
  • - Hmin = 6 cm, Hmax = 15 cm
  • Podesty metalowe typu "M":
  • - Hmin = 10 cm, Hmax = 25 cm

    Wyższych podestów nie wykonujemy.

(2) Wymagania jakich przepisów i norm spełniają podesty robocze?

[2.1] Podesty standardowe typu "L", "P" i "M" spełaniają wymagania normy PN-EN/ISO 14122-2:2016-08 Tytuł normy: Maszyny / Bezpieczeństwo / Stałe środki dostępu do maszyn - Część 2: Pomosty robocze i przejścia. Jest to norma zharmonizowana z Dyrektywą Maszynową.

[2.2] Podesty spełniają również wymagania określone przez związane z Kodeksem Pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.IX.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z póź. zmianami) - patrz §6. ust 4 w sprawie oznakowania barwami bezpieczeństwa, co odpowiada warunkom bezpieczeństwa określonym przez Dyrektywę Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa (Załacznik V - minimalne wymagania dotyczące znaków stosowanych dla przeszkód, niebezpiecznych miejsc i do oznaczania tras ruchu)

[2.3] Podesty Stabimat spełniają też wymagania Rozporządzenia Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określone w §16. ust.3.
Zgodnie z zawartymi tam zapisami, jeżeli podłoga jest wykonana z materiału będącego dobrym przewodnikiem ciepła (np. z betonu, kamienia, kostki, płytek ceramicznych) lub jeżeli przy wykonywaniu pracy występuje jej zamoczenie, w przejściach oraz w miejscach do stania i siedzenia powinny znajdować się podesty izolujące od zimna lub wilgoci albo powinny być stosowane inne środki izolujące. Podesty powinny być stabilne, wytrzymałe na obciążenie użytkowe, zabezpieczające przed poślizgiem i potknięciem oraz łatwe do utrzymania w czystości.

(3) Czy podesty mogą mieć inną wielkość (długość, szerokość) niż standard opisany na podstronach ?

W pewnych sytuacjach możemy podjąć się wykonania podestów niestandardowych, które spełniałyby wymagania normy j/w, jednakże może się to odbywać tylko w granicach dostosowawczych, jakie dopuszcza konstrukcja typu oraz w zgodności z wymaganiami, jakie narzuca norma PN-EN/ISO 14122-2.

W przypadku potrzeby wykonania podestów roboczych nietypowych prosimy o kontakt. Przeanalizujemy i damy odpowiedź.

(4) Czy podesty typu "L", "P", "M" są certyfikowane ?

Tak.
Na podesty wystawiana jest Deklaracja Zgodności WE.
Podesty są oznaczone znakiem CE.
Wraz z podestem wysyłana jest instrukcja użytkowania.Podesty maszynowe dla przemysłu
mapa witryny