podesty warsztatowe
przemysłowe podesty do obrabiarek
   

PODESTY PRZEMYSŁOWE DO OBRABIAREK

Podesty robocze a klasa antypoślizgowości


Co to jest klasa antypoślizgowości "R" ?


W jaki sposób określa się własności antypoślizgowe podestów roboczych wg normy DIN 51130 ?

Norma PN-EN ISO 14122-2:2016 "Bezpieczeństwo maszyn. Stałe środki dostępu do maszyn. Część 2: Pomosty robocze i przejścia" przewiduje różne metody określania poziomów antypoślizgowości".

Jedną z nich jest metoda niemiecka opisana w regułach BGR 181 dotycząca podłóg w pomieszczeniach roboczych i obszarach roboczych z ryzykiem poślizgnięcia. Zasady BGR są skierowane do przedsiębiorców, jako wytyczne pomocnicze w realizacja jego obowiązków wynikających z przepisów BHP w celu zapobiegania wypadków potknięć, poślizgnięcia i upadku, a w konsekwencji wypadkom. Wypadki spowodowane poślizgiem zależą od materiału i struktury powierzchni podłogi oraz od stopnia zanieczyszczenia powodowanego przez substancje ślizgowe.
Niemieckie reguły BGR 181 wskazują normę DIN 51130, która opisuje procedurę testowania wykładzin podłogowych w celu oznaczanie odporności na poślizg, w pomieszczeniach roboczych i obszary pracy oraz ciągów komunikacyjnych firmy o podwyższonym ryzyku poślizgnięcia. Procedura ta służy jako pomoc w podejmowaniu decyzji, czy dane podłogi nadają się do układania w niektórych pomieszczeniach i obszarach roboczych o podwyższonym ryzyku.
Ta właśnie metoda pozwala ustalić jaka jest klasa antypoślizgowości podestu.

Opis procedury pomiaru:
Procedura ta opiera się na kontroli testowanego podestu ustawionego na płaszczyźnie pochylonej.
Pomiar wg niemieckiej normy DIN 51130 odbywa się przy użyciu obrotowej równi pochyłej (ruchomej rampy), której schemat przedstawiono na szkicu obok.
Osoba przebywająca na równi rampy obrotowej (pochylającej się) używa butów roboczych z podeszwą urzeźbioną. bhp
Powierzchnię badaną podestu polewa się olejem silnikowym SAE
o klasie lepkości 10W.
Równia rampy odchyla się do momentu gdy osoba po niej chodząca zaczyna tracić przyczepność do powierzchni i zaczyna się poślizg.

Pomiarowi podlega kąt, przy jakim zaczyna się poślizg.
badanie poślizgu - klasa R

Norma wyróżnia pięć grup oceny antypoślizgowości - 5 klas, w zależności od kąta poślizgu.
Kąt poślizgu Klasa
6° ÷ 10°R9
>10° ÷ 19°R10
>19° ÷ 27°R11
>27° ÷ 35°R12
> 35°R13

Najlepsza i najbezpieczniejsza podłoga to ta, która ma klasę antypoślizgowości R13Podesty maszynowe dla przemysłu
mapa witryny