bezpieczna podesty robocze
podesty podłogowe drewniane
   

PODESTY do OBRABIAREK

Podesty maszynowe do stanowisk roboczych – informacje uzupełniająceZasady bezpiecznego użytkowania podestów


Stosowanie się do poniższych zasad pozwoli użytkownikowi ograniczyć i zminimalizować ryzyko związane z użytkowaniem podestów:

  • Całość podestu powinna być stabilnie ułożona na stanowisku roboczym, na równym podłożu czy podadzce.
  • Osoby pracujące na podeście winny używać obuwia ochronnego z podeszwą antypoślizgową urzeźbioną.
  • Przepisy bezpieczeństwa wymagają, żeby w trakcie pracy na stanowisku wyposażonym w podest zapewnić oświetlenie podestu
  • Należy zwrócić uwagę, aby nie przekraczać obciążania podestu ponad wartości dopuszczalne. Obok podestu, w miejscu dobrze widocznym trzeba umieścić informację o dopuszczalnym obciążeniu użytkowym
  • Codziennie, przed rozpoczęciem pracy na podeście należy dokonać ogólnej oceny wzrokowej stanu podestu, zwracając w szczególności uwagę na równość płaszczyzny podestu i zanieczyszczenia na powierzchni, a wszelkie zauważone nieprawidłowości i uszkodzenia należy bezzwłocznie usunąć. Użytkowanie podestów wykazujących nieprawidłowości czy uszkodzenia stwarza niebezpieczeństwo na stanowisku roboczym.
  • Należy zapobiegać gromadzeniu się zanieczyszczeń na platformie roboczej. Obuwie obsługi i powierzchnia platformy nie mogą być zanieczyszczone błotem, olejem, pyłem, smarem ani innymi śliskimi substancjami. Wszelkie zanieczyszczenia należy usuwać z podestu i obuwia na bieżąco. Należy też pamiętać o czyszczeniu przestrzeni pod podestem.
  • Niedozwolone jest wjeżdżanie kołami wózków transportowych na platformę podestu. Podesty nie są przystosowane do takich obciążeń
  • W miejscach wchodzenia na podest zaleca się umieścić pochylnię, która zminimalizuje ryzyko potknięcia.
  • Osoby użytkujące podesty (operatorzy maszyn) winny być przeszkolone w zakresie zasad i zaleceń bezpiecznego użytkowania i konserwacji
Podesty maszynowe dla przemysłu
mapa witryny